Pretáčavý šmyk vs nedotáčavý šmyk

Pretáčavý šmyk vs nedotáčavý šmyk (prešli by ste testami na autoškolu)

Otázka na autoškolu šmyk

Otázka č.68 : Pri pretáčavom šmyku

A: predné kolesá nepriliehajú k povrchu a zadné tlačia auto dopredu

B: dostane šmyk zadná náprava

C: zadná časť auta sa snaží predbehnúť prednú

Správna odpoveď: C

Otázka č.69 : Pri nedotáčavom šmyku

A: dostane šmyk zadná náprava

B: predné kolesá nepriliehajú k povrchu a zadné tlačia auto dopredu

C: zadná časť auta sa snaží predbehnúť prednú

Správna odpoveď: B

Čo je pretáčavý šmyk

Pretáčavý šmyk, nazývaný aj pretáčavosť, je jav, ktorý sa môže vyskytnúť pri jazde autom, najmä v zákrutách. Vzniká, keď zadná náprava vozidla stratí trakciu a začne sa šmýkať smerom von zo zákruty, zatiaľ čo predná časť auta pokračuje v zatáčaní.

Môže sa to stať v rôznych situáciách:

 • Prejazd zákruty príliš rýchlo: Ak jazdíte do zákruty rýchlejšie, ako dokážu pneumatiky udržať trakciu, zadná náprava môže stratiť adhéziu a auto sa začne pretáčať.
 • Náhle brzdenie v zákrute: Prudké brzdenie v zákrute môže preniesť váhu auta na prednú nápravu, čím sa zníži záťaž zadných kolies a zvýši sa riziko ich pretáčania.
 • Jazda po klzkých povrchoch: Voda, ľad, sneh alebo sypký povrch znižujú trakciu pneumatík a zvyšujú pravdepodobnosť pretáčavého šmyku.
 • Nesprávne rozloženie váhy: Ak je vo vozidle nerovnomerne rozložená váha, napríklad s ťažkým nákladom v kufri, môže to ovplyvniť jeho stabilitu a zvýšiť riziko pretáčania.

Ako zvládnuť pretáčavý šmyk:

 • Uvoľnite plyn: Prudké ubratie plynu môže prehĺbiť šmyk. Namiesto toho plyn jemne uvoľnite a nechajte auto spomaliť.
 • Netočte volantom proti šmyku: To môže auto roztočiť ešte viac. Namiesto toho jemne otočte volant v smere, kam chcete ísť, keď sa auto začne stabilizovať.
 • Počkajte, kým auto chytí trakciu: Keď sa pneumatiky znovu chytia vozovky, môžete opäť jemne pridať plyn a pokračovať v jazde.

Dôležité: Pretáčavý šmyk môže byť nebezpečný, ale ak ho budete vedieť správne zvládnuť, môžete ho bezpečne prekonať. Je dôležité zachovať pokoj a konať s rozvahou.

Čo je nedotáčavý šmyk

Nedotáčavý šmyk, nazývaný aj nedotáčavosť, je jav, ktorý sa môže vyskytnúť pri jazde autom, najmä v zákrutách. Vzniká, keď predná náprava vozidla stratí trakciu a začne sa šmýkať smerom von zo zákruty, zatiaľ čo zadná časť auta pokračuje v zatáčaní.

Môže sa to stať v rôznych situáciách

 • Prejazd zákruty príliš rýchlo: Ak jazdíte do zákruty rýchlejšie, ako dokážu pneumatiky udržať trakciu, predná náprava môže stratiť adhéziu a auto sa začne nedotáčať.
 • Brzdenie v zákrute: Prudké brzdenie v zákrute môže preniesť váhu auta na prednú nápravu, čím sa zníži záťaž zadných kolies a zvýši sa riziko ich nedotáčania.
 • Jazda po klzkých povrchoch: Voda, ľad, sneh alebo sypký povrch znižujú trakciu pneumatík a zvyšujú pravdepodobnosť nedotáčavého šmyku.
 • Nesprávne nastavenie podvozku: Ak je podvozok auta nesprávne nastavený, napríklad príliš mäkké pružiny alebo tlmiče, môže to ovplyvniť jeho stabilitu a zvýšiť riziko nedotáčania.

Ako zvládnuť nedotáčavý šmyk:

 • Uvoľnite plyn: Prudké ubratie plynu môže prehĺbiť šmyk. Namiesto toho plyn jemne uvoľnite a nechajte auto spomaliť.
 • Netlačte na brzdu: Brzdenie v nedotáčavom šmyku môže preniesť ešte viac váhy na prednú nápravu a zhoršiť situáciu. Namiesto toho sa zamerajte na uvoľnenie plynu a natočenie volantu.
 • Natočte volant v smere, kam chcete ísť: Keď sa auto začne stabilizovať, jemne otočte volant v smere, kam chcete ísť. Nepreháňajte to, pretože by ste mohli spôsobiť pretáčavý šmyk.
 • Počkajte, kým auto chytí trakciu: Keď sa pneumatiky znovu chytia vozovky, môžete opäť jemne pridať plyn a pokračovať v jazde.

Dôležité: Nedotáčavý šmyk môže byť nebezpečný, ale ak ho budete vedieť správne zvládnuť, môžete ho bezpečne prekonať. Je dôležité zachovať pokoj a konať s rozvahou.

Nedotáčavý vs. pretáčavý šmyk

Nedotáčavý šmyk (understeer) a pretáčavý šmyk (oversteer) sú dve rozdielne jazdné situácie, ktoré môžu nastať pri strate trakcie vozidla. Pochopenie rozdielov medzi týmito dvoma typmi šmykov a vedieť, ako na ne reagovať, je kľúčové pre bezpečnú jazdu.

Rozdiely medzi nedotáčavým a pretáčavým šmykom:

CharakteristikaNedotáčavý šmyk (Understeer)Pretáčavý šmyk (Oversteer)
Strata trakcie Predné kolesá Zadné kolesá
Pohyb vozidla Vozidlo sa posúva priamo dopredu a nechce zabočiť Vozidlo sa otáča okolo svojej osi a pretáča sa (zadné kolesá predbehnú predné)
Typ vozidla Častejší pri vozidlách s predným pohonom Častejší pri vozidlách so zadným pohonom
Reakcia vodiča Jemné uvoľnenie plynu, zníženie uhla volantu Kontrakruhovanie, jemné pridanie alebo zníženie plynu

Ktoré systémy v aute slúžia na zvládanie šmyku? 

Existuje viacero systémov v aute, ktoré slúžia na zvládanie šmyku, a to ako pretáčavého, tak aj nedotáčavého. Medzi najdôležitejšie patria:

 • Systém ABS (Anti-lock Braking System): systém zabraňuje blokovaniu kolies pri prudkom brzdení, čím umožňuje vodičovi udržiavať kontrolu nad riadením aj počas šmyku. Systém ABS pracuje tak, že rýchlo a opakovane uvoľňuje a stláča brzdové pedále, čím zabraňuje blokovaniu kolies a umožňuje pneumatikám udržiavať kontakt s cestou.
 • ESP (Electronic Stability Program): pomáha vodičovi udržať kontrolu nad autom v zákrutách a pri náhlom brzdnení. Systém ESP využíva rôzne senzory, ako sú senzory natočenia volantu, senzory rýchlosti kolies a gyroskopy, na sledovanie stability auta. Ak systém ESP zistí, že auto stráca kontrolu, automaticky upraví brzdnú silu na jednotlivých kolesách a/alebo zníži výkon motora, aby pomohol obnoviť stabilitu auta.
 • TCS (Traction Control System): zabraňuje prešmykovaniu kolies pri akcelerácii. Systém TCS funguje tak, že porovnáva rýchlosť otáčania jednotlivých kolies. Ak systém TCS zistí, že jedno z kolies sa prešmykuje, automaticky zníži výkon motora, aby zabránil strate trakcie.
 • BAS (Brake Assist System): pomáha vodičovi pri prudkom brzdení. Systém BAS využíva senzory tlaku v brzdovom systéme na zistenie, či vodič prudko stláča brzdový pedál. Ak systém BAS zistí prudké brzdenie, automaticky zvýši brzdnú silu, aby pomohol vodičovi čo najrýchlejšie zastaviť auto.

Okrem týchto systémov existuje aj viacero ďalších systémov, ktoré slúžia na zvládanie šmyku, ako napríklad systém HAC (Hill Assist Control) a systém HDC (Hill Descent Control). Sú navrhnuté tak, aby pomohli vodičovi pri rozjazde do kopca a pri jazde z kopca, a to aj na klzkých povrchoch.

Prečo sú šmyky ako otázka na autoškole? 

Otázky týkajúce sa šmykov, ako je nedotáčavý a pretáčavý šmyk, sú dôležitou súčasťou teoretickej prípravy v autoškole z niekoľkých kľúčových dôvodov:

Bezpečnosť na ceste

Pochopenie, čo sú šmyky a ako vznikajú, pomáha vodičom predchádzať nehodám. Šmyky sú častou príčinou dopravných nehôd, najmä za nepriaznivých poveternostných podmienok. Vedomosti o tom, ako správne reagovať na šmyk, môžu vodičom pomôcť udržať kontrolu nad vozidlom a minimalizovať riziko kolízie.

Praktické zručnosti:

V prípade šmyku je kľúčové rýchlo a správne reagovať. Teoretické vedomosti o šmykoch pripravujú vodičov na takéto situácie, čo im umožňuje lepšie rozhodovať sa pod stresom. Zlepšenie jazdných schopností: Učenie sa o šmykoch a spôsoboch ich zvládania zvyšuje celkové jazdné schopnosti a sebadôveru vodiča.

Pochopenie fyziky jazdy

Otázky o šmykoch pomáhajú vodičom pochopiť, ako funguje trakcia a priľnavosť pneumatík k vozovke. Toto pochopenie je základom pre bezpečnú jazdu. Vodiči sa učia, ako rýchlosť ovplyvňuje schopnosť vozidla zatáčať a udržiavať kontakt s cestou, čo je kľúčové pre bezpečné prechádzanie zákrutami.

Pripravenosť na rôzne podmienky

Otázky o šmykoch zahŕňajú rôzne poveternostné a cestné podmienky, ako sú mokré, zasnežené alebo ľadové cesty, čím sa vodiči pripravujú na jazdu v rôznych prostrediach. Vodiči sa učia, ako prispôsobiť svoj jazdný štýl a rýchlosť podmienkam na ceste, čo je nevyhnutné pre bezpečnú jazdu.

Legislatívne a vzdelávacie požiadavky

Otázky o šmykoch sú súčasťou legislatívnych požiadaviek na vzdelávanie vodičov, aby sa zabezpečilo, že všetci vodiči majú základné vedomosti o bezpečnosti na cestách. Autoškoly sú povinné poskytnúť komplexné vzdelávanie, ktoré zahŕňa teóriu aj prax. Otázky o šmykoch sú dôležitou súčasťou teoretickej prípravy.

Otázky o šmykoch sú v autoškole kľúčové, pretože poskytujú vodičom potrebné vedomosti a zručnosti na bezpečné zvládnutie kritických situácií na ceste. Pochopenie príčin a správnej reakcie na šmyky môže významne prispieť k prevencii nehôd a zvýšeniu celkovej bezpečnosti na cestách. Teoretická príprava na šmyky teda nie je len akademickou záležitosťou, ale praktickým nástrojom pre bezpečnú jazdu.

 

Ocenenia

FINAL-CD získalo prestížny certifikát AAA Highest Creditworthiness, tento certifikát je jedným z najdôležitejších Európskych štandardov definujúcich kvalitu obchodnej činnosti. Je medzinárodne uznávanou známkou obchodnej kvality a vyhodnocuje sa na základe rovnakej analytickej metodiky pre všetky európske trhy. Spoločnosť FINAL-CD získala aj prestížny titul Superbrands, už tretí rok po sebe. Medzi Superbrands spoločnosti sme sa zaradili v rokoch 2021, 2022 a aj 2023. Je najuznávanejšou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek a znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Na základe jednotných kritérií a metód každoročne oceňuje najlepšie z najlepších značiek v takmer 90 krajinách na piatich kontinentoch FINAL-CD ako jediný koncesionár značky PEUGEOT v celej Európe získal už 5x prestížne ocenenie Peugeot Servise Quality Awards. Ako koncesionár značky OPEL sme obdržali diplom OPEL C&S za najvyšší nárast predaja a trhového podielu v Českej a Slovenskej republike, taktiež za najvyšší nárast objednávok, najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov. Ďalej nás ocenili za najvyšší predaj v Slovenskej republike a v neposlednom rade je FINAL-CD ohodnotené 2x ako Dealer roku v oblasti služieb zákazníkom.

Peugeot
PEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSParížPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSParížPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSBerlínPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSBarcelonaPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSSlovensko
Opel
Opel najvyšší nárast predaja a trhového podielu v ČR a SR za rok 2016C&S
2016
Opel Dealer roku 2015 a 2018Díler roku
2015, 2018
Opel najvyšší nárast objednáviek za rok 2016C&S
2016
Opel najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov za rok 2016C&S
2016
Opel najväčší predaj v SR za rok 2017C&S
2017
FINAL-CD
Superbrands Slovakia 2023Superbrands
2023
Superbrands Slovakia 2022Superbrands
2022
Superbrands Slovakia 2021Superbrands
2021

Zlepšujeme sa pre vás aj naďalej

Vopred ďakujeme za vaše podnety a skúsenosti so službami FINAL‑CD. Napíšte nám Váš názor

Ochrana osobných údajov | Nastavenia cookies
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
xxs
xs
s
m
l
xl