Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Vážený zákazník, k Vašim osobným údajom pristupujeme zodpovedne. Snažíme sa dodržiavať pravidlá stanovené platnou európskou a slovenskou legislatívou a primerane Vaše osobné údaje chrániť. Prosím, prečítajte si nasledujúce informácie, ako spracúvame Vaše osobné údaje.

Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov sú spoločnosti:

FINAL-CD Bratislava, spol. s r. o., FINAL - CD spol. s r. o. a FINAL-CD plus, s. r. o. ako skupina prevádzkovateľov

Škultétyho 437/18
Partizánske 958 01
www.finalcd.sk
barbora.skalova@finalcd.sk
0915 798 864

V prípade, že  by ste mali potrebu nás kontaktovať v súvislosti so spracúvaním vašich osobných údajov, napíšte nám na: barbora.skalova@finalcd.sk

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe, vyplnení kontaktného formulára alebo pri uzatvorení zmluvy.

Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvanie Vašich osobných údajov bez Vášho súhlasu

Vaše osobné údaje spracúvame na účely vybavenia Vašej požiadavky prostredníctvom vyplnenia formulára na webe (napr. dopytu na vozidlo, objednávky servisu, objednávky testovacej jazdy, objednávky náhradného dielu, žiadosti o kalkuláciu financovania alebo dopytu na výkup vozidla).

Vaše osobné údaje spracúvame na účely objednávky tovaru alebo služby, na účely vystavenia a doručenia faktúry, dodacieho listu, na odstúpenie od zmluvy a na vybavenie reklamácie.

Vaše osobné údaje spracúvame na účely plnenia zmluvy o výpožičke automobilu v prípade testovacej jazdy.

Spracúvanie osobných údajov na základe oprávneného záujmu

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na základe nášho oprávneného záujmu, napr. pri obhajobe právnych nárokov vyplývajúcich zo zmluvy alebo pri vymáhaní pohľadávok.

Spracúvanie osobných údajov na základe plnenia zákonnej povinnosti

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať bez Vášho súhlasu na účely archivácie obchodných dokumentov alebo účtovných dokladov podľa zákona o účtovníctve.

Spracúvanie osobných údajov s Vašim súhlasom

Marketing zahŕňa najmä ponuku produktov a služieb prostredníctvom zasielania e-mailových správ alebo telefonickým oslovením, zasielanie newslettera, prípadne realizáciu prieskumu trhu. Súhlas na marketingové účely je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme poskytovať ponuky tovarov a služieb a informovať Vás o novinkách.

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje poskytujeme na základe Vášho súhlasu importérom vozidiel, ktorými sú spoločnosti: Opel Southeast Europe, Ltd. a P Automobil Import, s. r. o.

Akú dlhú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje získané na účely predzmluvných vzťahov budeme uchovávať po dobu jedného roka. Ak do roka nedôjde k uzatvoreniu zmluvy, údaje budú zo systému vymazané.

Osobné údaje získané na účel plnenia zmluvy budeme uchovávať po dobu platnosti zmluvy a po nevyhnutnú dobu archivácie na základe zákona o účtovníctve, t. j. 10 rokov.

Osobné údaje získané na základe Vášho súhlasu budeme uchovávať po dobu 5 rokov alebo do odvolania súhlasu.

Osobné údaje získané na účel spotrebiteľskej súťaže budeme uchovávať po dobu trvania súťaže.

Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Máte právo na potvrdenie, či osobné údaje sú alebo nie sú spracúvané. Máte právo na poskytnutie kópií spracúvaných osobných údajov.

Spracúvame Vaše neaktuálne osobné údaje? Zmenili ste adresu bydliska? Informujte nás prosím o všetkých zmenách, a my Vaše osobné údaje opravíme.

V niektorých prípadoch sme povinní Vaše osobné údaje na Váš pokyn vymazať. Každá takáto žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky, pretože zákonná povinnosť či oprávnený záujem nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje.

Na Vašu žiadosť sme povinní Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie najnutnejších zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie.

Ak si prajete, aby sme poskytli Vaše osobné údaje inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti, odovzdáme Vaše osobné údaje v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné prekážky.

Máte právo vzniesť námietku proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely marketingu a na účely automatizovaného rozhodovania. Po vznesení námietky už nebudeme môcť Vaše osobné údaje na tieto účely spracúvať.

Môžete kedykoľvek podať podnet alebo sťažnosť vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu, t. j. Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu, na účely zasielania newslettera a účasť v spotrebiteľskej súťaži je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať kliknutím na link odvolania súhlasu, ktorý sa nachádza v každom zasielanom marketingovom e-maile, alebo písomne mailom na barbora.skalova@finalcd.sk.

Dopyt
na vozidlo
Objednať
servis
Objednať
testovaciu jazdu
Objednať
náhradný diel
Kalkulácia
financovania
Výkup
vozidiel

Zdieľať

Ochrana osobných údajov

Facebook

Peugeot je moja značka

OPEL je moja značka

Citroën je moja značka

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok finalcd.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK
Oslávte s nami 25 výročie FINAL-CD!
Pripravili sme pre vás súťaž o luxusný pobyt s kráľovskou večerou alebo jedno z 25 áut na víkend. Zapojte sa do súťaže.
xxs
xs
s
m
l
xl