Osobné údaje

Zákazník svojím podpisom (prípadne registráciou do súťaže, alebo pre odber newsletteru) dobrovoľne udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon ochrane osobných údajov“) spoločnosti Final–CD plus, s.r.o. so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, prevádzka: Banská Bystrica a Bratislava, IČO: 47 741 686 a spoločnosti Opel Southeast Europe Ltd. (Importér) a Final–CD Bratislava, s. r. o. so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, prevádzka: Bratislava, IČO: 45960470 a spoločnosti Peugeot Slovakia, s. r. o.. (Importér) súhlas s automatizovaným spracúvaním osobných údajov zákazníka za účelom ponuky produktov a služieb a prieskumu trhu, za účelom ponuky služieb a tovarov a iné marketingové účely a to na dobu 15 rokov až do jeho odvolania. Zákazník súhlasí s poskytnutím osobných údajov  tretej osobe, osobe poverenej  vykonávaním činností  alebo spolupracujúcej  pri výkone činností uvedených v tomto bode, pričom táto osoba je oprávnená poskytnúť, alebo sprístupniť tieto údaje ďalšej tretej osobe, ktorú buď poverí s výkonom činností, uvedených v tomto bode, alebo s ňou bude spolupracovať na výkone týchto činností. Zákazník zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že bol poučený o právach dotknutej osoby a že mu boli poskytnuté všetky údaje v zmysle § 15 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň súhlasím so spracúvaním a používaním osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách najmä za účelom realizácie priameho marketingu. 

Chcem informácie o FINAL-CD akciách

Vyberte si svoju značku

Zlepšujeme sa pre vás aj naďalej

Vopred ďakujeme za vaše podnety a skúsenosti so službami FINAL-CD.

Váš názor nás zaujíma
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok finalcd.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK