Osobné údaje

Zákazník svojím podpisom (prípadne registráciou do súťaže, alebo pre odber newsletteru) dobrovoľne udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon ochrane osobných údajov“) spoločnosti Final–CD plus, s.r.o. so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, prevádzka: Banská Bystrica a Bratislava, IČO: 47 741 686 a spoločnosti Opel Southeast Europe Ltd. (Importér) a Final–CD Bratislava, s. r. o. so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, prevádzka: Bratislava, IČO: 45960470 a spoločnosti Peugeot Slovakia, s. r. o.. (Importér) súhlas s automatizovaným spracúvaním osobných údajov zákazníka za účelom ponuky produktov a služieb a prieskumu trhu, za účelom ponuky služieb a tovarov a iné marketingové účely a to na dobu 15 rokov až do jeho odvolania. Zákazník súhlasí s poskytnutím osobných údajov  tretej osobe, osobe poverenej  vykonávaním činností  alebo spolupracujúcej  pri výkone činností uvedených v tomto bode, pričom táto osoba je oprávnená poskytnúť, alebo sprístupniť tieto údaje ďalšej tretej osobe, ktorú buď poverí s výkonom činností, uvedených v tomto bode, alebo s ňou bude spolupracovať na výkone týchto činností. Zákazník zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že bol poučený o právach dotknutej osoby a že mu boli poskytnuté všetky údaje v zmysle § 15 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň súhlasím so spracúvaním a používaním osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách najmä za účelom realizácie priameho marketingu. 

Ocenenia

FINAL-CD získalo prestížny certifikát AAA Highest Creditworthiness, tento certifikát je jedným z najdôležitejších Európskych štandardov definujúcich kvalitu obchodnej činnosti. Je medzinárodne uznávanou známkou obchodnej kvality a vyhodnocuje sa na základe rovnakej analytickej metodiky pre všetky európske trhy. Spoločnosť FINAL-CD získala aj prestížny titul Superbrands, už tretí rok po sebe. Medzi Superbrands spoločnosti sme sa zaradili v rokoch 2021, 2022 a aj 2023. Je najuznávanejšou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek a znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Na základe jednotných kritérií a metód každoročne oceňuje najlepšie z najlepších značiek v takmer 90 krajinách na piatich kontinentoch FINAL-CD ako jediný koncesionár značky PEUGEOT v celej Európe získal už 5x prestížne ocenenie Peugeot Servise Quality Awards. Ako koncesionár značky OPEL sme obdržali diplom OPEL C&S za najvyšší nárast predaja a trhového podielu v Českej a Slovenskej republike, taktiež za najvyšší nárast objednávok, najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov. Ďalej nás ocenili za najvyšší predaj v Slovenskej republike a v neposlednom rade je FINAL-CD ohodnotené 2x ako Dealer roku v oblasti služieb zákazníkom.

Peugeot
PEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSParížPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSParížPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSBerlínPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSBarcelonaPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSSlovensko
Opel
Opel najvyšší nárast predaja a trhového podielu v ČR a SR za rok 2016C&S
2016
Opel Dealer roku 2015 a 2018Díler roku
2015, 2018
Opel najvyšší nárast objednáviek za rok 2016C&S
2016
Opel najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov za rok 2016C&S
2016
Opel najväčší predaj v SR za rok 2017C&S
2017
FINAL-CD
Superbrands Slovakia 2023Superbrands
2023
Superbrands Slovakia 2022Superbrands
2022
Superbrands Slovakia 2021Superbrands
2021

Zlepšujeme sa pre vás aj naďalej

Vopred ďakujeme za vaše podnety a skúsenosti so službami FINAL‑CD. Napíšte nám Váš názor

Ochrana osobných údajov | Nastavenia cookies
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
xxs
xs
s
m
l
xl