Osobné údaje

Zákazník svojím podpisom (prípadne registráciou do súťaže, alebo pre odber newsletteru) dobrovoľne udeľuje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon ochrane osobných údajov“) spoločnosti Final–CD plus, s.r.o. so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, prevádzka: Banská Bystrica a Bratislava, IČO: 47 741 686 a spoločnosti Opel Southeast Europe Ltd. (Importér) a Final–CD Bratislava, s. r. o. so sídlom Škultétyho 437/18, 958 01 Partizánske, prevádzka: Bratislava, IČO: 45960470 a spoločnosti Peugeot Slovakia, s. r. o.. (Importér) súhlas s automatizovaným spracúvaním osobných údajov zákazníka za účelom ponuky produktov a služieb a prieskumu trhu, za účelom ponuky služieb a tovarov a iné marketingové účely a to na dobu 15 rokov až do jeho odvolania. Zákazník súhlasí s poskytnutím osobných údajov  tretej osobe, osobe poverenej  vykonávaním činností  alebo spolupracujúcej  pri výkone činností uvedených v tomto bode, pričom táto osoba je oprávnená poskytnúť, alebo sprístupniť tieto údaje ďalšej tretej osobe, ktorú buď poverí s výkonom činností, uvedených v tomto bode, alebo s ňou bude spolupracovať na výkone týchto činností. Zákazník zároveň svojím podpisom potvrdzuje, že bol poučený o právach dotknutej osoby a že mu boli poskytnuté všetky údaje v zmysle § 15 zákona o ochrane osobných údajov. Zároveň súhlasím so spracúvaním a používaním osobných údajov prostredníctvom elektronickej pošty v zmysle § 62 zákona č. 351/2011 o elektronických komunikáciách najmä za účelom realizácie priameho marketingu. 

Dopyt
na vozidlo
Objednať
servis
Objednať
testovaciu jazdu
Objednať
náhradný diel
Kalkulácia
financovania
Výkup
vozidiel

Zdieľať

Osobné údaje

Facebook

Peugeot je moja značka

OPEL je moja značka

CITROËN je moja značka

VOLVO je moja značka

JAGUAR je moja značka

LAND ROVER je moja značka

Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Používaním webstránok finalcd.sk nám dávate súhlas s ich používaním na uloženie informácií. Viac informácií
OK

Máme pre vás nové značky,
teraz s Doživotným servisom ZADARMO

Máme pre vás nové značky
Zistite ktoré
xxs
xs
s
m
l
xl