EČV

EČV

Definícia

EČV, skratka pre evidenčné číslo vozidla, je alfanumerický kód pridelený každému motorovému vozidlu registrovanému na Slovensku. Slúži na identifikáciu vozidla v premávke a na jeho evidenciu v štátnom registri vozidiel.

Formát EČV

Od 1. januára 2023 sa na Slovensku používa nový formát evidenčných čísel vozidiel (EČV). Nový formát je AA 000 AA, kde:

 • AA sú dve ľubovoľné písmená
 • 000 sú tri číslice
 • AA sú dve ľubovoľné písmená

Možnosti kombinácií s novými značkami

S novým formátom EČV AA 000 AA je možné vytvoriť až 456 976 000 rôznych kombinácií. Tento počet by mal byť dostatočný na pokrytie veľkého množstva vozidiel na dlhý čas, aj pri rastúcom počte registrovaných vozidiel na Slovensku.

Tieto kombinácie zabezpečujú, že každé vozidlo môže mať jedinečnú a identifikovateľnú značku, čo je dôležité pre evidenciu a reguláciu vozidiel na cestách.

Počet evidovaných áut v SK 

Na Slovensku bolo v roku 2022 evidovaných vyše 3,5 milióna motorových vozidiel.

Presný počet sa neustále mení, nakoľko sa každý deň prihlasujú a odhlasujú nové vozidlá.

Aktuálne štatistiky o počte evidovaných vozidiel na Slovensku nájdete na webovej stránke Ministerstva vnútra SR: https://www.minv.sk/?celkovy-pocet-evidovanych-vozidiel-v-sr

Tu je zhrnutie počtu evidovaných vozidiel (podľa dostupných štatistík) na Slovensku v posledných rokoch:

 • 2022: 3 500 000
 • 2021: 3 300 000
 • 2020: 3 100 000
 • 2019: 2 900 000
 • 2018: 2 700 000

Na Slovensku sa denne eviduje približne 270 až 410 nových áut, v závislosti od celkového ročného počtu registrácií.

Staré značky

 • Staré EČV sú stále platné a nie je ich nutné meniť.
 • Nové EČV sa budú vydávať postupne, s tým ako sa budú míňať staré EČV.
 • Ak si chcete vybrať personalizované EČV, musíte navštíviť pobočku polície a vyplniť žiadosť.

Od 1. januára 1997 sa používa nový formát EČV, ktorý má nasledujúcu štruktúru:

 • XX-999YY, kde:
  • XX predstavuje kód okresu.
  • 999 je trojmiestne číslo.
  • YY sú dve písmená.

Príklad:

 • BA-123AB znamená, že vozidlo je registrované v Bratislavskom okrese.

Kódy okresov na značkách príklady

Každý okres na Slovensku má pridelený svoj dvojpísmenový kód. Niektoré z týchto kódov sú:

 • BA - Bratislava
 • BB - Banská Bystrica
 • KE - Košice
 • ZA - Žilina
 • TT - Trnava
 • NR - Nitra
 • PO - Prešov
 • TN - Trenčín

Typy TEČ

Na Slovensku existuje niekoľko typov špeciálnych evidenčných čísiel vozidiel (EČV), ktoré sú určené pre rôzne kategórie vozidiel a špecifické účely. Tieto EČV majú odlišné formáty a farby v porovnaní s bežnými EČV a ich účelom je jednoznačná identifikácia vozidiel v špeciálnych kategóriách.

Diplomatické EČV

Diplomatické evidenčné čísla sú pridelené vozidlám diplomatických misií, konzulárnych úradov a medzinárodných organizácií. Majú jedinečný formát a farbu.

Formát: EE-12345

 • EE sú písmená identifikujúce diplomatické EČV.
 • 12345 je päťmiestne číslo.
 • Farba: Modré pozadie s bielymi písmenami a číslicami.

“Zvláštne” EČV

Zvláštne evidenčné čísla sú pridelené vozidlám, ktoré sú používané na špeciálne účely, ako napríklad vozidlá ozbrojených síl, policajné vozidlá, hasiči, záchranné služby a podobne.

 • Formát: AA-123AB: tento formát môže byť upravený podľa potrieb jednotlivých služieb.
 • Farba: rôzne farby podľa kategórie (napr. čierne pozadie s bielymi písmenami pre vojenské vozidlá).

Historické vozidlá (veteráni)

Vozidlá, ktoré sú staršie ako 30 rokov a sú zachované v pôvodnom stave alebo po náročnej rekonštrukcii, môžu dostať špeciálne EČV pre historické vozidlá (veteránske značky).

 • Formát: H-1234, H označuje historické vozidlo, 1234 je štvorčíselný identifikátor.
 • Farba: žlté pozadie s modrými písmenami a číslicami.

Elektrické vozidlá

Elektrické vozidlá majú špeciálne evidenčné čísla, ktoré ich odlišujú od bežných vozidiel a často im poskytujú určité výhody, ako napríklad parkovanie na vyhradených miestach.

 • Formát: XX-999EX alebo XX-999EV (formát je rovnaký ako pri bežných autách)
 • Farba: bežné biele pozadie s čiernymi alebo zelenými písmenami a číslicami, zelené značky končia a dostanete ich len na požiadanie.

Vlastné EČV (personalizované značky)

Majitelia vozidiel si môžu za poplatok požiadať o vlastné (personalizované) EČV, ktoré môžu obsahovať kombináciu písmen a číslic podľa ich želania, pokiaľ spĺňa určité pravidlá a neobsahuje nevhodné výrazy.

 • Formát: Možnosť kombinácie až 7 znakov.
 • Farba: Bežné biele pozadie s čiernymi písmenami a číslicami.

Prepravné a dočasné EČV

Tieto EČV sú vydávané pre vozidlá, ktoré sa používajú len dočasne alebo sú v preprave medzi krajinami.

 • Formát: často obsahuje časovo obmedzené identifikátory.
 • Farba: rôzne, často červené alebo zelené pozadie s bielymi alebo čiernymi písmenami a číslicami.

Bezpečnostné prvky EČV

Bezpečnostné prvky na evidenčných číslach vozidiel (EČV) sú dôležité pre prevenciu falšovania, zabezpečenie autenticity a jednoduchú identifikáciu vozidiel. Na Slovensku majú EČV viacero bezpečnostných prvkov, ktoré zvyšujú ich ochranu pred zneužitím. Tu sú hlavné bezpečnostné prvky EČV:

 • Holografické prvky, viditeľné pod určitým uhlom. Hologram je ťažko kopírovateľný a poskytuje okamžitú vizuálnu kontrolu autenticity.
 • Bezpečnostné fólie, na povrchu EČV je špeciálna ochranná fólia, ktorá chráni značku pred poškodením, UV žiarením a opotrebením. Táto fólia tiež sťažuje falšovanie.
 • Vodoznaky a mikrotlač, môžu obsahovať vodoznak, ktorý je viditeľný len pod určitým uhlom alebo pri špecifickom osvetlení.
 • Mikrotlač, jemné detaily a vzory vytvorené mikrotlačou sú ťažko reprodukovateľné a viditeľné len pri zväčšení. Tento prvok komplikuje falšovanie EČV.
 • Špeciálne písmo a znaky, používa sa špecifické písmo, ktoré je navrhnuté tak, aby bolo ťažko reprodukovateľné. Každé písmeno a číslica majú unikátny dizajn.
 • Reflexné materiály, EČV sú vyrobené z reflexného materiálu, ktorý zvyšuje ich viditeľnosť v noci a za znížených svetelných podmienok. Reflexný povrch tiež komplikuje ich kopírovanie.
 • Bezpečnostný kód, EČV obsahujú bezpečnostný kód alebo sériové číslo, ktoré umožňuje overenie pravosti EČV cez databázu alebo kontrolné zariadenie.

EČV vs TEČ

EČV (evidenčné číslo vozidla) a TEČ (tabuľka s evidenčným číslom) sú na Slovensku v podstate dva názvy pre tú istú vec.

 • EČV je oficiálny názov, ktorý sa používa v zákonoch a predpisoch.
 • TEČ je starší hovorový názov, ktorý sa stále bežne používa.

Podobne ako ŠPZ (štátna poznávacia značka) aj TEČ je už trochu zastaraný termín. V súčasnej komunikácii sa preferuje používanie EČV.

Prečo sa zmenili evidenčné značky?

Evidenčné značky (EČV) na Slovensku sa zmenili z viacerých dôvodov:

 1. Zvýšenie bezpečnosti: nový formát EČV s kombináciou písmen a čísel sťažuje falšovanie a krádež EČV. Vďaka bezpečnostným prvkom, ako sú hologram, reflexná fólia a mikrotext, je oveľa náročnejšie vyrobiť falošné EČV, ktoré by boli na nerozoznanie od originálu. To je dôležité pre zníženie kriminality a pre lepšiu identifikáciu páchateľov trestných činov.
 2. Modernizácia evidencie vozidiel: nový formát EČV umožňuje efektívnejšiu evidenciu vozidiel v centrálnom registri vozidiel. Vďaka jedinečnému kódu a ďalším informáciám na EČV je možné ľahšie a rýchlejšie preveriť pravosť EČV a zistiť informácie o vozidle.
 3. Zjednodušenie medzinárodnej identifikácie: nový formát EČV je v súlade s medzinárodnými štandardmi a umožňuje jednoduchšiu identifikáciu slovenských vozidiel v zahraničí. To je dôležité pre uľahčenie cezhraničnej dopravy a pre lepšiu spoluprácu s políciou v iných krajinách.
 4. Estetické dôvody: modernejší a esteticky príjemnejší. Dizajn EČV bol aktualizovaný a je teraz v súlade s modernými trendmi.

Zmena EČV je súčasťou komplexného projektu modernizácie evidencie vozidiel na Slovensku. Cieľom tohto projektu je zvýšiť bezpečnosť, efektivitu a transparentnosť evidencie vozidiel.

Koľko stoja EČV po novom

 • 25€/ks (50€ obä) - pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov.
 • 100€ / ks - vydanie duplikátu s pôvodne prideleným evidenčným číslom alebo s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla.
 • 250€ / ks - pridelenie evidenčného čísla a vydanie tabuľky s evidenčným číslom vyrobenej zo zliatin ľahkých kovov vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla.
 • 250€ /ks - vydanie tabuľky s evidenčným číslom zo skladových zásob orgánu Policajného zboru, o ktorej zloženie číslic požiadal vlastník vozidla alebo držiteľ vozidla.
 • 250€/ ks - vydanie tabuľky s evidenčným číslom vytvoreným na základe požiadavky držiteľa vozidla.

Ušetrite pri výmene EČV online

Elektronicky ušetríte až 50% za určité úkony. Kompletný cenník správnych poplatkov za vydanie evidenčných značiek

TEČ s voliteľnou logistikou

EČVL (evidenčné číslo vozidla s voliteľnou logistikou) je špeciálny typ EČV, na ktorom sa namiesto skratky okresu uvádzajú vami zvolené písmená a číslice.

Výhody EČVL

 • Personalizácia: môžete si vybrať EČV, ktoré odráža vašu osobnosť alebo záujmy.
 • Jedinečnosť: vaše EČV bude jedinečné a ľahko rozpoznateľné.
 • Exkluzivita: EČVL sú exkluzívnejšie ako bežné EČV.

Podmienky pre vydanie EČVL

 • Musíte byť držiteľom motorového vozidla.
 • Vozidlo musí byť prihlásené v evidencii vozidiel na Slovensku.
 • EČVL, ktoré chcete, nesmie byť už pridelené inému vozidlu.
 • EČVL nesmie obsahovať hanlivé, zosmiešňujúce, pohoršujúce alebo urážlivé výrazy.
 • Za EČVL je nutné zaplatiť vyšší poplatok ako za bežné EČV.

Ocenenia

FINAL-CD získalo prestížny certifikát AAA Highest Creditworthiness, tento certifikát je jedným z najdôležitejších Európskych štandardov definujúcich kvalitu obchodnej činnosti. Je medzinárodne uznávanou známkou obchodnej kvality a vyhodnocuje sa na základe rovnakej analytickej metodiky pre všetky európske trhy. Spoločnosť FINAL-CD získala aj prestížny titul Superbrands, už tretí rok po sebe. Medzi Superbrands spoločnosti sme sa zaradili v rokoch 2021, 2022 a aj 2023. Je najuznávanejšou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek a znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Na základe jednotných kritérií a metód každoročne oceňuje najlepšie z najlepších značiek v takmer 90 krajinách na piatich kontinentoch FINAL-CD ako jediný koncesionár značky PEUGEOT v celej Európe získal už 5x prestížne ocenenie Peugeot Servise Quality Awards. Ako koncesionár značky OPEL sme obdržali diplom OPEL C&S za najvyšší nárast predaja a trhového podielu v Českej a Slovenskej republike, taktiež za najvyšší nárast objednávok, najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov. Ďalej nás ocenili za najvyšší predaj v Slovenskej republike a v neposlednom rade je FINAL-CD ohodnotené 2x ako Dealer roku v oblasti služieb zákazníkom.

Peugeot
PEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSParížPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSParížPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSBerlínPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSBarcelonaPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSSlovensko
Opel
Opel najvyšší nárast predaja a trhového podielu v ČR a SR za rok 2016C&S
2016
Opel Dealer roku 2015 a 2018Díler roku
2015, 2018
Opel najvyšší nárast objednáviek za rok 2016C&S
2016
Opel najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov za rok 2016C&S
2016
Opel najväčší predaj v SR za rok 2017C&S
2017
FINAL-CD
Superbrands Slovakia 2023Superbrands
2023
Superbrands Slovakia 2022Superbrands
2022
Superbrands Slovakia 2021Superbrands
2021

Zlepšujeme sa pre vás aj naďalej

Vopred ďakujeme za vaše podnety a skúsenosti so službami FINAL‑CD. Napíšte nám Váš názor

Ochrana osobných údajov | Nastavenia cookies
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
xxs
xs
s
m
l
xl