Filter pevných častíc (DPF) - prečo sú s ním problémy?

Filter pevných častíc (DPF) - prečo sú s ním problémy?

Čo je filter pevných častíc (DPF)?

Filter pevných častíc (DPF), známy aj ako FAP filter (z francúzštiny Filtre à Articules Particules), je zariadenie namontované vo výfukovom systéme vznetových motorov. Jeho úlohou je zachytávať pevné častice, najmä sadze, z výfukových plynov a zabraňovať ich uvoľneniu do ovzdušia. DPF filtre sú od roku 2005 povinnou súčasťou všetkých novo homologizovaných vznetových vozidiel v Európe a stali sa kľúčovým prvkom v boji proti znečisteniu ovzdušia.

Majú aj benzínové motory DPF?

Nie, benzínové motory nemajú DPF filter v pravom slova zmysle. DPF, skratka z Diesel Particulate Filter, je filter pevných častíc určený špeciálne pre dieselové motory. Jeho úlohou je zachytávať a spaľovať sadze a iné pevné častice z výfukových plynov, čím sa znižuje ich emisia do ovzdušia.

V benzínových motoroch sa síce nachádza filter pevných častíc, ale ten sa nazýva OPF (Otto Particulate Filter) alebo GPF (Gasoline Particulate Filter). Funguje na podobnom princípe ako DPF, ale je navrhnutý tak, aby zachytával menšie častice, ktoré vznikajú pri spaľovaní benzínu.

Zavedenie OPF/GPF filtrov do benzínových motorov je pomerne novou záležitosťou. Je to dôsledok sprísnenia emisných noriem Euro 6c a 6d, ktoré okrem vznetových motorov stanovujú aj limity pre emisie pevných častíc z benzínových motorov.

OPF/GPF filtre sú oproti DPF filtrom menšie a kompaktnejšie. Majú aj menší vplyv na spotrebu paliva a výkon motora. Aj keď benzínové motory produkujú menej pevných častíc ako vznetové, OPF/GPF filtre zohrávajú dôležitú úlohu v znižovaní ich emisií a v boji proti znečisteniu ovzdušia.

História DPF

História filtrov pevných častíc (DPF) siaha až do 70. rokov 20. storočia, kedy sa začali objavovať obavy z vplyvu pevných častíc z výfukových plynov na zdravie.

 • Prvé použitie: hoci sa s myšlienkou filtrovania pevných častíc začalo v 70. rokoch, prvé filtre sa začali používať na necestných zariadeniach približne v roku 1980.
 • Automobily: prechod k používaniu DPF vo vozidlách trval o niečo dlhšie. Prvé sériovo vyrábané vozidlo s DPF bol model Mercedes-Benz triedy S uvedený na trh v roku 1985. Avšak, táto technológia nebola v tom čase úplne spoľahlivá a jej používanie sa nepresadilo.
 • Širšie rozšírenie: až koncom 20. storočia a začiatkom 21. storočia sa začali DPF filtre výraznejšie presadzovať. S prísnejšími emisnými normami sa ich používanie stalo štandardom pre všetky nové dieselové vozidlá od roku 2009 (v Európe).
 • Vývoj technológie DPF: DPF filtre prešli od svojho vzniku vývojom. Zlepšila sa ich účinnosť pri zachytávaní pevných častíc, ako aj metódy ich regenerácie (spaľovanie zachytávaných častíc).
 • Dôležitosť DPF filtrov: DPF filtre zohrávajú kľúčovú úlohu v znižovaní emisií znečisťujúcich ovzdušie, najmä pevných častíc, ktoré majú negatívny vplyv na zdravie.

Ako funguje DPF

Filter pevných častíc (DPF) funguje vo viacerých fázach:

1. Zachytávanie pevných častíc

Výfukové plyny z motora prechádzajú cez pórovitú filtračnú vložku DPF filtra, ktorá je vyrobená z keramického materiálu alebo kovových vlákien. V póroch filtračnej vložky sa zachytávajú pevné častice, najmä sadze, zatiaľ čo plyny, ako napríklad oxid uhoľnatý a uhľovodíky, prechádzajú ďalej. Časom sa v DPF filtri hromadí čoraz viac zachytených pevných častíc.

2. Regenerácia DPF filtra

Aby sa DPF filter udržal funkčný a zabránilo sa jeho upchatiu, je nutné ho pravidelne regenerovať, t.j. spáliť zachytené sadze. Regenerácia môže prebiehať automaticky za bežných prevádzkových podmienok jazdy pri vyšších otáčkach motora a teplotách výfukových plynov. Pri automatickom procese regenerácie sa do výfukových plynov vstrekuje prísada, ktorá znižuje teplotu vznietenia sadzí. Tým sa sadze spália a premenia na oxid uhličitý a dusík. V niektorých prípadoch môže byť nutná aj manuálna regenerácia DPF filtra pomocou diagnostického zariadenia.

3. Kontrola stavu DPF filtra:

Moderné vozidlá disponujú systémom monitorovania DPF filtra, ktorý sleduje jeho stav a v prípade potreby informuje vodiča o nutnosti regenerácie. V prípade ignorovania príznakov zaneseného DPF filtra môže dôjsť k jeho poškodeniu a nákladnej oprave.

Je nezákonné odstraňovať DPF z auta?

Áno, odstraňovanie DPF filtra z auta je v Slovenskej republike nezákonné. Je zakázané prevádzkovať motorové vozidlo, ak:

 • nevyhovuje emisným požiadavkám
 • je z neho odstránené alebo poškodené zariadenie na reguláciu emisií,
 • je z neho odstránený alebo poškodený filter pevných častíc (DPF).

Porušenie týchto ustanovení sa považuje za priestupok proti životnému prostrediu a môže byť sankcionované pokutou do výšky 33199 eur.

Okrem pokuty môže byť vozidlo, z ktorého bol odstránený DPF filter, vyradené z evidencie prevádzkových vozidiel, kvôli:

 • Ochrana životného prostredia: DPF filtre zachytávajú a spaľujú sadze a iné pevné častice z výfukových plynov, čím výrazne znižujú ich emisie. Odstránením DPF filtra sa tieto škodlivé látky uvoľňujú do ovzdušia a znečisťujú životné prostredie.
 • Zdravie: pevné častice zo spaľovania sú karcinogénne a môžu mať negatívny vplyv na zdravie, najmä dýchacieho systému. 
 • Technická konštrukcia motorov: moderné dieselové vozidlá sú navrhnuté tak, aby fungovali s DPF filtrom. Odstránením DPF filtra môže dôjsť k poruchám motora a zníženiu jeho výkonu.

Čo spôsobuje opotrebenie DPF?

Opotrebenie DPF filtra (filter pevných častíc) môže mať viacero príčin, niektoré z nich vieme do určitej miery ovplyvniť a niektoré nie:

Štýl jazdy a DPF

Jazda na krátke vzdialenosti a v mestskej prevádzke vedie k častému spúšťaniu a zastavovaniu motora, čo má za následok nižšie teploty výfukových plynov. Pri nízkych teplotách sa sadze nespália a hromadia sa v DPF filtri.

Typ paliva a DPF

Používanie nekvalitného paliva môže mať negatívny vplyv na fungovanie DPF filtra a viesť k jeho skoršiemu zaneseniu. Nekvalitné palivo môže obsahovať viac síry a popola, ktoré sa zachytávajú v DPF filtri a znečisťujú ho. Používanie aditiv do paliva, ktoré nie sú určené pre vozidlá s DPF filtrom, môže taktiež poškodiť filter a urýchliť jeho opotrebenie.

Stav motora

Poruchy motora, ako napríklad nadmerná spotreba oleja, vedú k tomu, že olej preniká do výfukového systému a znečisťuje DPF filter. Znečistený olej znižuje účinnosť filtra a urýchľuje jeho opotrebenie.

Poruchy vstrekovania paliva taktiež vedú k neúplnému spáleniu paliva a k tvorbe sadzí, ktoré sa zachytávajú v DPF filtri.

Regenerácia DPF filtra

Nesprávna regenerácia DPF filtra môže viesť k jeho poškodeniu a urýchleniu opotrebenia. Regenerácia by mala prebiehať automaticky za bežných prevádzkových podmienok jazdy. Ak sa regenerácia nespustí automaticky, je nutné ju vykonať manuálne pomocou diagnostického zariadenia. Ignorovanie príznakov zaneseného DPF filtra môže viesť k jeho upchatiu a k nutnosti nákladnej opravy.

Netreba zanedbávať pravidelný servis vozidla, môžete tak predísť nákladným opravám v budúcnosti. Objednať sa na servis vozidla môžete aj online.

Ako zistíte, že DPF je “upchatý”?

Existuje viacero príznakov, ktoré naznačujú, že DPF filter nefunguje optimálne, je tzv. upchatý.

 • Svietiaca kontrolka DPF: väčšina moderných dieselových vozidiel je vybavená kontrolkou DPF, ktorá sa rozsvieti, ak je filter zanesený. Ignorovanie tejto kontrolky môže viesť k vážnym problémom s motorom. Keď svieti kontrolka a nechce zhasnúť radšej sa objednajte do servisu na kontrolu. 
 • Znížený výkon a spotreba: ak už aj ignoruje kontrolku DPF tak spotrebu a zníženie výkonu už väčšina nechce ignorovať. Zanesený filter bráni priechodu výfukových plynov, čím sa zvyšuje tlak v systéme a znižuje sa účinnosť motora.
 • Častá regenerácia DPF: regenerácia DPF filtra je proces, pri ktorom sa sadze zachytávané filtrom spaľujú a premenia na oxid uhličitý a dusík. Ak sa DPF filter regeneruje príliš často, môže to znamenať, že je zanesený a potrebuje vyčistiť. V moderných autách už ani neviete, že prebieha nejaká regenerácia, deje sa to na pozadí bez toho, aby vodiča rozptyľovala nejaká kontrolka. 
 • Zvýšená dymivosť výfuku: ďalším znakom, ktorý sa ťažšie ignoruje je dymivosť výfuku. Dôvodom je, že sadze sa nemôžu spáliť v DPF filtri a namiesto toho sa uvoľňujú do ovzdušia, čo sa prejavuje čiernym dymom z výfuku. A najlepšie to vidieť na autách so svetlým lakom, kde okolo výfuku je lak poriadne čierny. 
 • Ťažké štartovanie: v niektorých prípadoch môže upchatý DPF filter sťažiť štartovanie motora.

Regenerácia DPF

Pasívna regenerácia DPF 

Pasívna regenerácia DPF filtra je prirodzený proces, pri ktorom sa sadze zachytávané v DPF filtri spaľujú a premenia na oxid uhličitý a dusík. Táto regenerácia prebieha automaticky za bežných prevádzkových podmienok, bez nutnosti manuálneho zásahu vodiča. Väčšinou si to v moderných autách ani nevšimnete, že prebieha nejaká regenerácia.

Aktívna regenerácia DPF 

Aktívna regenerácia DPF filtra je proces spaľovania sadzí zachytávaných v DPF filtri, ktorý sa spúšťa manuálne pomocou diagnostického zariadenia v autorizovanom servise. Na rozdiel od pasívnej regenerácie, ktorá prebieha automaticky za bežných prevádzkových podmienok, aktívna regenerácia si vyžaduje špecifické podmienky a zásah mechanika.

Nový alebo čistenie DPF 

Rozhodnutie či kúpiť nový DPF filter alebo nechať si existujúci DPF filter vyčistiť, môže byť zložité. Mechanik v tom má väčšinou jasno, lebo na základe odborných skúsenosti dokáže posúdiť stav vozidla. Preto sa radšej najskôr poraďte v autorizovanom servise, kým dáte DPF filter vyčistiť. 

Nový DPF filter

Nový DPF filter zaručuje maximálnu úroveň filtrácie pevných častíc a spĺňa všetky emisné normy. Pri správnej údržbe môže nový DPF filter vydržať až 200 000 km a viac. Na nové DPF filtre sa zvyčajne vzťahuje záruka od výrobcu, čo je samozrejme výhoda a nemusíte sa obávať z neodborného čistenia, bez garancie výsledku alebo nesprávnej montáže po čistení, ktorá by mohla spôsobiť dymivosť alebo až prenikanie výfukových plynov k cestujúcim. 

Čistenie DPF filtra

Čistenie DPF filtra sa prezentuje ako výrazne lacnejšie ako kúpa nového filtra. Cena sa zvyčajne pohybuje od 200€ do 400€, čo samozrejme je menej ako 400-1500€. Čistenie DPF filtra je zvyčajne rýchly proces, ktorý sa dá zrealizovať do jedného dňa. Nevýhoda môže byť, že čistenie nemusí dosiahnuť takú úroveň účinnosti ako nový filter, najmä ak je filter silne zanesený. Vyčistený DPF filter nemusí mať takú dlhú životnosť ako nový filter. A na čistenie DPF filtra sa zvyčajne nevzťahuje žiadna záruka.

Prejde auto cez STK a EK ak svieti DPF kontrolka?

Nie, auto so svietiacou kontrolkou DPF neprejde emisnou kontrolou (EK) na Slovensku. Podľa súčasných emisných predpisov kontrolka DPF signalizuje poruchu filtra pevných častíc, ktorá môže mať za následok prekročenie emisných limitov. Ak by vás aj technik pustil na EK so svietiacou kontrolkou, tak je veľká šanca, že neprejdete meranie “výfukových” plynov a budete nad limit.

Najčastejšie otázky o DPF

Je v poriadku jazdiť so svietiacou DPF kontrolkou?

Nie, nie je v poriadku jazdiť so svietiacou DPF kontrolkou. Svietiaca kontrolka DPF signalizuje poruchu filtra pevných častíc, ktorá môže mať za následok zvýšenie spotreby paliva v lepšom prípade až po poškodenie motora. Ignorovanie svietiacej kontrolky DPF môže viesť k úplnému zaneseniu a k nutnosti výmeny filtra, ktorá je oveľa nákladnejšia ako včasná oprava.

Ako vyčistíte DPF?

Existuje niekoľko spôsobov čistenia DPF filtra, každý má svoje výhody a nevýhody. Môžete skúsiť tzv. vypálenie DPF filtra na diaľnici, pri jazde na diaľnici pri vyšších otáčkach motora (nad 2500 ot/min) počas aspoň 30 minút. Tiež sa pridávajú aditíva do paliva, tieto prostriedky pomáhajú rozložiť sadze a uľahčiť ich vypálenie počas regenerácie. Veľa servisov neodporúča pridávanie takýchto aditív, hlavne ak sa neporadíte s ich výberom so špecialistom. A okrem výmeny máte ešte možnosť skúsiť čistenie DPF filtra v špecializovaných servisoch.

Prečo sa stále rozsvieti kontrolka filtra naftových častíc?

 • Neúplná regenerácia DPF filtra
 • Poškodený DPF filter
 • Poruchy snímačov alebo riadiacej jednotky
 • Chybný softvér

Čo je DPF na aute?

DPF, skratka z Diesel Particulate Filter (filter pevných častíc), je dôležitá súčasť výfukového systému naftových vozidiel. Jeho úlohou je zachytávať a zadržiavať škodlivé pevné častice, ako sú sadze, z výfukových plynov.

DPF filtre boli zavedené v roku 2009 v rámci emisných predpisov Euro 5 a stali sa povinnou výbavou pre všetky nové naftové autá.

Koľko stojí nový DPF?

Cena DPF filtra sa môže líšiť v závislosti od konkrétneho automobilu a značky a kvality DPF. Cena nového DPF filtra sa pohybuje od 300 € do 1000 € a viac + práca za výmenu. Celková cena výmeny nového DPF filtra sa môže pohybovať od cca 400 € do 1500 €.

Ako dlho trvá čistenie DPF?

Celková doba čistenia DPF filtra sa môže pohybovať od 3 do 6 hodín a viac. Zahŕňa demontáž a montáž a samotné čistenie. 

Môžem si DPF vyčistiť sám?

Teoreticky je možné vyčistiť DPF filter aj doma, ale neodporúča sa to vzhľadom na náročnosť a potrebu mať drahé vybavenie a chémiu. Odporúčame vám radšej zveriť čistenie DPF filtra odborníkom v autorizovanom servise. Majú k dispozícii príslušné vybavenie, skúsenosti a vedia tak zabezpečiť, aby bol filter vyčistený správne a ekologicky.

Ocenenia

FINAL-CD získalo prestížny certifikát AAA Highest Creditworthiness, tento certifikát je jedným z najdôležitejších Európskych štandardov definujúcich kvalitu obchodnej činnosti. Je medzinárodne uznávanou známkou obchodnej kvality a vyhodnocuje sa na základe rovnakej analytickej metodiky pre všetky európske trhy. Spoločnosť FINAL-CD získala aj prestížny titul Superbrands, už tretí rok po sebe. Medzi Superbrands spoločnosti sme sa zaradili v rokoch 2021, 2022 a aj 2023. Je najuznávanejšou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek a znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Na základe jednotných kritérií a metód každoročne oceňuje najlepšie z najlepších značiek v takmer 90 krajinách na piatich kontinentoch FINAL-CD ako jediný koncesionár značky PEUGEOT v celej Európe získal už 5x prestížne ocenenie Peugeot Servise Quality Awards. Ako koncesionár značky OPEL sme obdržali diplom OPEL C&S za najvyšší nárast predaja a trhového podielu v Českej a Slovenskej republike, taktiež za najvyšší nárast objednávok, najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov. Ďalej nás ocenili za najvyšší predaj v Slovenskej republike a v neposlednom rade je FINAL-CD ohodnotené 2x ako Dealer roku v oblasti služieb zákazníkom.

Peugeot
PEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSParížPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSParížPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSBerlínPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSBarcelonaPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSSlovensko
Opel
Opel najvyšší nárast predaja a trhového podielu v ČR a SR za rok 2016C&S
2016
Opel Dealer roku 2015 a 2018Díler roku
2015, 2018
Opel najvyšší nárast objednáviek za rok 2016C&S
2016
Opel najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov za rok 2016C&S
2016
Opel najväčší predaj v SR za rok 2017C&S
2017
FINAL-CD
Superbrands Slovakia 2023Superbrands
2023
Superbrands Slovakia 2022Superbrands
2022
Superbrands Slovakia 2021Superbrands
2021

Zlepšujeme sa pre vás aj naďalej

Vopred ďakujeme za vaše podnety a skúsenosti so službami FINAL‑CD. Napíšte nám Váš názor

Ochrana osobných údajov | Nastavenia cookies
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
xxs
xs
s
m
l
xl