Prevádzkové kvapaliny v aute - ktoré a ako často?

Prevádzkové kvapaliny v aute - ktoré a ako často?
Pridané 09.05.2024

Prevádzkové kvapaliny v aute sú nenahraditeľnou súčasťou pre jeho bezproblémový chod a dlhú životnosť.

Ich úlohou je mazať, chladiť, brzdiť a prenášať silu. Je dôležité ich pravidelne kontrolovať a meniť v predpísaných intervaloch, aby ste predišli poruchám a zaistili optimálny výkon vášho vozidla. Dokonca pravidelná výmena prevádzkových kvapalín vám pomôže aj pri predaji auta, nakoľko kupujúci často pozerá servisnú históriu a v moderných autách je možné cez diagnostiku zistiť, kedy boli vykonané servisné úkony, napr. aj výmena oleja.

Čo sú prevádzkové kvapaliny v aute?

Prevádzkové kvapaliny v aute sú tekutiny, ktoré sú nevyhnutné pre jeho bezproblémový chod a dlhú životnosť. Ich úlohou je mazať, chladiť, brzdiť a prenášať silu v rôznych častiach motora a prevodovky.

Medzi najdôležitejšie prevádzkové kvapaliny patria:

 • Motorový olej: slúži na mazanie a chladenie motora. Znižuje trenie medzi pohyblivými časťami motora a zabraňuje ich opotrebeniu. Pravidelná výmena motorového oleja je kľúčová pre zdravie motora a jeho bezproblémový chod. Každý automobil a značka ma odporúčaný typ a značku motorového oleja, ktorý je špeciálne prispôsobený potrebám daného automobilu a značky. 
 • Chladiaca kvapalina: udržuje motor v optimálnej prevádzkovej teplote. Odvádza teplo z motora a zabraňuje jeho prehriatiu. Chladiaca kvapalina by mala mať správnu zmes vody a nemrznúcej zmesi. Chladiace kvapaliny sú rozdelené podľa zloženia a farby a je potrebné vybrať chladiacu kvapalinu, ktorú predpisuje výrobca. Ak vám v predajni s náhradnými dielmi ponúkajú jednu univerzálnu chladiacu kvapalinu, tak si pred kúpou radšej overte v autorizovanom servise či je to v poriadku, poprípade nechajte doliatie a kontrolu na autorizovaný servis. Môžete predísť vážnejším poruchám motora a celého systému ak zvolíte nevhodnú kvapalinu. 
 • Brzdová kvapalina: je zodpovedná za prenos sily z brzdového pedála na brzdové doštičky. Zabezpečuje tak plynulé a efektívne brzdenie. Brzdová kvapalina by mala byť čistá a bez vzduchových bublín. Pri výmene bŕzd v servise sa bežne kontroluje, poprípade celá vymení pri výmene bŕzd. 
 • Olej v posilňovači riadenia: uľahčuje otáčanie volantom. Poskytuje hydraulický tlak, ktorý pomáha pri otáčaní kolies.
 • Kvapalina do ostrekovačov: používa sa na čistenie skla od nečistôt, prachu a hmyzu. Čo samozrejme zlepšuje viditeľnosť a bezpečnosť cestnej premávky. 
 • AdBlue (pre dieselové motory): pomáha znižovať emisie oxidov dusíka z výfukových plynov. Vstrekuje sa do výfukového systému, kde reaguje s oxidmi dusíka a premieňa ich na neškodný dusík a vodu. V moderných motoroch je kontrolka na hladinu AdBlue, ktorá vás upozorní, kedy treba “močovinu” doliať. Buď vám ju dolejú v servise alebo jednoducho ju natankujete aj na niektorých čerpacích staniciach. 
 • Prevodový olej: je mazivo prevodovky. Zabezpečuje plynulé radenie prevodov a znižuje trenie medzi ozubenými kolami. Ak napríklad pri radení cítite nejaký odpor alebo sekanie (pri automatickej prevodovke).
 • Diferenciálny olej: mazivo diferenciálu. Umožňuje otáčanie kolies rôznymi rýchlosťami pri zatáčaní.

Aké druhy chladiacich kvapalín poznáme?

Existuje viacero druhov chladiacich kvapalín, ktoré sa líšia zložením a vlastnosťami. Najbežnejšie sa delia podľa farby:

Zelená chladiaca kvapalina

Tradičná chladiaca kvapalina na báze etylénglykolu (EG). Obsahuje inhibítory korózie na ochranu kovových častí motora. Má obmedzenú životnosť, zvyčajne 2-3 roky. Vhodná pre staršie vozidlá s motormi z liatiny železa.

Červená/oranžová chladiaca kvapalina

Chladiaca kvapalina s predĺženou životnosťou (OAT). Obsahuje organické inhibítory korózie, ktoré sú šetrnejšie k životnému prostrediu. Má dlhšiu životnosť, 4-5 rokov, niekedy až 10 rokov. Vhodná pre novšie vozidlá s motormi z hliníka alebo zliatin hliníka.

Modrá chladiaca kvapalina

V minulosti bežná, dnes sa už menej používa. Na báze fosfátov, ktoré nie sú šetrné k životnému prostrediu. Nie je kompatibilná s modernými chladiacimi kvapalinami.

Fialová chladiaca kvapalina

Špeciálna chladiaca kvapalina pre hybridy a elektromobily. Obsahuje špeciálne aditíva, ktoré chránia komponenty elektromotora. Nie je kompatibilná s bežnými chladiacimi kvapalinami.

Pred výberom chladiacej kvapaliny je nutné skontrolovať príručku k vozidlu. Nemiešajte rôzne druhy chladiacich kvapalín. Pravidelne kontrolujte hladinu a stav chladiacej kvapaliny. Chladiacu kvapalinu vymieňajte v súlade s odporúčaniami výrobcu vozidla.

Intervaly výmeny prevádzkových kvapalín (všeobecne)

Intervaly výmeny prevádzkových kvapalín sa líšia v závislosti od typu vozidla, značky a odporúčaní výrobcu. Presné informácie o intervaloch pre vaše vozidlo nájdete v návode na obsluhu, ktorý je súčasťou všetkých áut (knižka k autu).

Pre lepšiu orientáciu uvádzame priemerné odporúčané intervaly výmeny pre bežné prevádzkové kvapaliny:

 • Motorový olej: 10000 - 30000 km
 • Chladiaca kvapalina: 2 - 4 roky
 • Brzdová kvapalina: 2 - 3 roky
 • Olej v posilňovači riadenia: 40000 - 100000 km
 • Prevodový olej: 50000 - 150000 km (manuálna prevodovka) / 60000 - 100000 km (automatická prevodovka)
 • Diferenciálny olej: 40000 - 80000 km
 • AdBlue: podľa spotreby, zvyčajne vydrží 10000 - 20000 km

Okrem dodržiavania predpísaných intervalov je dôležité:

 • Pravidelne kontrolovať hladinu a stav prevádzkových kvapalín: všímajte si akékoľvek netesnosti, zmeny farby alebo zápach kvapalín. Môže to indikovať vážnejší problém napr. s netesnosťami chladiaceho a mazacieho systému motora. 
 • Používať kvalitné prevádzkové kvapaliny, ktoré spĺňajú normy a požiadavky vášho vozidla. Nekvalitné kvapaliny, ktoré nie sú predpísané pre vaše vozidlo môžu poškodiť motor a iné komponenty.
 • Všímať si akékoľvek varovné signály, ako napríklad rozsvietenie kontrolky na prístrojovej doske alebo neobvyklé zvuky z motora. V takomto prípade je vhodné navštíviť autorizovaný servis.

Pravidelná údržba a výmena prevádzkových kvapalín sú dôležitou investíciou do vášho vozidla. Pomáhajú predchádzať poruchám, predlžujú životnosť motora a iných komponentov a zaisťujú optimálny výkon a bezpečnosť vášho auta.

Prečo je na nových autách dlhý interval výmeny oleja (30000 km)? 

Dlhý interval výmeny oleja (30000 km) na nových autách je trend, ktorý sa v posledných rokoch stáva čoraz bežnejším. Existuje viacero dôvodov, prečo výrobcovia automobilov prechádzajú na tento systém:

 • Zlepšenie technológií motorových olejov: moderné motorové oleje sú vyrobené z kvalitnejších syntetických olejov a aditív, ktoré im umožňujú zachovať si svoje mazacie a ochranné vlastnosti dlhší čas. Vďaka tomu nie je nutné olej meniť tak často ako v minulosti.
 • Zníženie emisií: častá výmena oleja znamená aj častejšiu likvidáciu použitého oleja, ktorá môže mať negatívny vplyv na životné prostredie. Dlhší interval výmeny oleja znižuje toto riziko a prispieva k ochrane životného prostredia.
 • Zníženie prevádzkových nákladov: častá výmena oleja môže byť pre majiteľa auta pomerne nákladná. Dlhší interval výmeny oleja znižuje tieto náklady a umožňuje ušetriť peniaze.
 • Vylepšená konštrukcia motorov: moderné motory sú navrhnuté tak, aby boli odolnejšie a vydržali dlhší čas bez potreby častých výmen oleja.

Je však dôležité poznamenať, že nie všetky autá sú vhodné na predĺžený interval výmeny oleja. Niektoré autá, najmä tie s menšími motormi, stále vyžadujú častejšiu výmenu oleja (napr. 15000 km).

Ocenenia

FINAL-CD získalo prestížny certifikát AAA Highest Creditworthiness, tento certifikát je jedným z najdôležitejších Európskych štandardov definujúcich kvalitu obchodnej činnosti. Je medzinárodne uznávanou známkou obchodnej kvality a vyhodnocuje sa na základe rovnakej analytickej metodiky pre všetky európske trhy. Spoločnosť FINAL-CD získala aj prestížny titul Superbrands, už tretí rok po sebe. Medzi Superbrands spoločnosti sme sa zaradili v rokoch 2021, 2022 a aj 2023. Je najuznávanejšou globálnou autoritou v oblasti hodnotenia a oceňovania obchodných značiek a znakom špeciálneho postavenia a uznania vynikajúcej pozície značky na lokálnom trhu. Na základe jednotných kritérií a metód každoročne oceňuje najlepšie z najlepších značiek v takmer 90 krajinách na piatich kontinentoch FINAL-CD ako jediný koncesionár značky PEUGEOT v celej Európe získal už 5x prestížne ocenenie Peugeot Servise Quality Awards. Ako koncesionár značky OPEL sme obdržali diplom OPEL C&S za najvyšší nárast predaja a trhového podielu v Českej a Slovenskej republike, taktiež za najvyšší nárast objednávok, najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov. Ďalej nás ocenili za najvyšší predaj v Slovenskej republike a v neposlednom rade je FINAL-CD ohodnotené 2x ako Dealer roku v oblasti služieb zákazníkom.

Peugeot
PEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSParížPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSParížPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSBerlínPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSBarcelonaPEUGEOT SERVICE QUALITY AWARDSSlovensko
Opel
Opel najvyšší nárast predaja a trhového podielu v ČR a SR za rok 2016C&S
2016
Opel Dealer roku 2015 a 2018Díler roku
2015, 2018
Opel najvyšší nárast objednáviek za rok 2016C&S
2016
Opel najvyšší nárast celkových predajov náhradných dielov za rok 2016C&S
2016
Opel najväčší predaj v SR za rok 2017C&S
2017
FINAL-CD
Superbrands Slovakia 2023Superbrands
2023
Superbrands Slovakia 2022Superbrands
2022
Superbrands Slovakia 2021Superbrands
2021

Zlepšujeme sa pre vás aj naďalej

Vopred ďakujeme za vaše podnety a skúsenosti so službami FINAL‑CD. Napíšte nám Váš názor

Ochrana osobných údajov | Nastavenia cookies
Používame súbory cookies pre zlepšenie funkčnosti našich stránok. Dodatočné súbory cookies používame na vykonávanie analýz používania webových stránok a na kontrolu účinnosti marketingových opatrení. Súhlas s používaním súborov cookies vyjadríte kliknutím na tlačidlo "Súhlasím". Viac informácií
xxs
xs
s
m
l
xl